Welkom bij
Jeugdkompas

Als ontwikkelen niet vanzelf gaat

Begeleiding voor zowel gezinnen als scholen binnen het reguliere onderwijs voor kinderen met (het vermoeden van) Autisme, AD(H)D, gedragsproblematiek of storend gedrag. Jeugdkompas helpt met het vinden van de juiste koers door minimale aanpassingen.

Onze diensten

Over Jeugdkompas

about

Door de vele verschillende wetgevingen en regeltjes die continu lijken te veranderen, kunnen ouders het overzicht kwijtraken en zakt de moed ze in de schoenen.

Voor de ouders waarvan hun kind in het speciaal onderwijs op school zit, is er vaak op school de juiste expertise aanwezig om het gezin verder te helpen. Maar voor de ouders waarvan het kind het reguliere onderwijs volgt is deze weg veel moeizamer. Op school is er vaak te weinig bekend over gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Hierdoor wordt het niet herkend en weten de leerkrachten vaak niet de juiste snaar te raken. De wil is er wel maar de kennis ontbreekt.

Lees meer over ons

Voor wie?

Voor gezinnen

  • Waarbij het gedrag van een kind negatief centraal staat
  • Die handvatten nodig hebben om situaties soepeler te laten verlopen (denk hierbij aan; op tijd komen/ klaar zijn, op visite gaan of ontvangen/ overprikkeling bij overgangen (bijv: van spelen naar avondeten), aan tafel kunnen zitten)
  • Extra begeleiding en bewustwording wensen om eigen handelen inzichtelijk te krijgen
  • Waarbij het kind problemen op school ervaart
  • Met een kind met (het vermoeden van) AD(H)D, ASS, Down Syndroom of gedragsproblematiek
  • Waarvan een kind snel overprikkelt en dit willen herkennen en voorkomen. 

Voor leerkrachten

  • Die extra ondersteuning nodig hebben bij het omgaan met leerlingen met (het vermoeden van) AD(H)D, ASS, Down Syndroom, gedragsproblematiek of opvallend gedrag.
  • Inzicht krijgen in het gedrag en/of keuzes van de leerling
  • Inzicht krijgen in het eigen handelen jegens deze leerling
  • Die hulp nodig hebben bij het verlagen van de werkdruk door het uitvoeren van het handelingsplan.

Diensten

afbeelding voor de ouders sectie

Gezinnen

Jeugdkompas verzorgt ouderbegeleiding en ondersteuning op maat bij de dagelijkse gang van zaken in een gezin met een kind met (of het vermoeden van) autisme, AD(H)D, Down syndroom, gedragsproblematiek of kinderen die om andere redenen behoefte hebben structuur en bij ander opvallend (storend) gedrag. Jeugdkompas slaat indien nodig een brug tussen school en thuis om het welzijn en leerproces van het kind positief te beïnvloeden. Zo is het mogelijk om huis- en/ of schoolbezoeken af te nemen.

Lees meer
Afbeelding voor de school sectie

Scholen

Heeft uw school of leerkracht extra ondersteuning nodig hebben bij het omgaan met leerlingen met ASS, ADHD of opvallend gedrag? Wilt u graag inzicht krijgen in het gedrag en/of keuzes van deze leerlingen? Heeft u hulp nodig bij het maken of uitvoeren van handelingsplannen omdat de werkdruk dat nu niet toe laat? Jeugdkompas biedt scholen hulp in de communicatie met -en naar- leerlingen in het ASS spectrum.

Lees meer
afbeelding voor de ouders sectie

Psycho Educatie

Psycho-educatie is voor jongeren (en hun ouders) die willen leren wat hun diagnose precies betekent. Vooral jongeren die ervaren dat ze anders zijn (of anders reageren) dan anderen, kunnen hier veel baat bij hebben.

Om te weten hoe jongeren met autisme hun eigen weg kunnen vinden, is het van belang dat zij zichzelf én hun autisme al op jonge leeftijd leren kennen.

Lees meer